Tag:

Alain de Botton

TTCT - Chúng ta đang sống trong một thời đại phải đối mặt với vô vàn khó khăn và khủng hoảng, song quỹ thời gian để tìm ra giải pháp xoa dịu gần như chỉ là con số không. Bất an nối liền bất an, buồn bực trộn lẫn thất vọng, con người cảm thấy sự sống quả thật nặng nề như một tảng đá khổng lồ. Làm sao ta có thể cứ thầm lặng và an nhiên lăn tảng đá phi lý ấy?