Tag:

Albert del Rosario

TTCT - “Chính phủ Nhật Bản đang xem xét tài trợ ODA cho Philippines (mua) 10 tàu tuần duyên dài 40m và biếu không hai tàu lớn hơn” - Bộ trưởng ngoại giao Philippines Albert del Rosario loan báo hôm chủ nhật vừa qua. Quả là một trớ trêu lịch sử nếu nhớ rằng đúng 70 năm trước, Philippines đã rơi vào tay quân viễn chinh Nhật!