Tag:

Amanda Huỳnh

TTCT - Hôm nay tôi nhận được một tấm thiệp đặc biệt. Tấm thiệp đến từ Dubi. Dubi chúc tôi những điều hạnh phúc, rằng Dubi luôn nghĩ về tôi với tất cả những thương yêu.