Tag:

An toàn điện

TTCT - Trong mọi bộn bề chuẩn bị hành trang để “bước lên quỹ đạo” điện hạt nhân, sự cố mất điện toàn miền Nam vừa qua nhắc nhở chúng ta phải chừa ra một cửa sổ để nhìn thế giới đang vận động ra sao và tới đâu xung quanh vấn đề quan trọng này.