Tag:

Auschwitz Birkenau

TTCT - Ngày tròn bảy mươi tám tuổi, Marceline Loridan - Ivens ngắm những vật dụng trong nhà. Chúng gợi nhớ những mảng đời đầy sự hỗn độn, phản kháng, khiêu khích và những cuộc dấn thân bên lề thế giới... bắt đầu từ tuổi mười lăm, năm bà bị đày đến trại tập trung Auschwitz - Birkenau.