Tag:

Bác sĩ cá”

TTCT - Ngư dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bảo rằng ông là người nặng lòng với con cá tra, cá ba sa bởi gần cả cuộc đời ông chuyên trị bệnh cho cá, hướng dẫn cách nuôi cá cho thịt trắng, da mỏng, ít mỡ...