Tag:

Bác sĩ lắng nghe bệnh nhân

TTCT - Quan niệm “bác sĩ là người biết rõ nhất” trong ngành y dược đang dần nhường bước bởi cuộc cách mạng khoa học công nghệ, người bệnh đang tham gia ngày càng tích cực, cả với tư cách cá nhân và vai trò dư luận, vào công việc chữa trị. Câu hỏi là điều đó liệu có thật sự làm cải thiện hiệu quả khám và chữa bệnh?