Tag:

Bác sĩ sự cố

TTCT - Không chỉ việc bác sĩ (BS) bị bắt trong vụ việc chạy thận vừa qua, mà nhiều trường hợp BS bị đánh và bị làm nhục đã không được lãnh đạo ngành y và pháp luật lên tiếng bảo vệ, làm giới thầy thuốc không thể không lo nghĩ đến sự an toàn của mình.