Tag: Bach

TTCT - Nhạc cổ điển đã được “vũ khí hóa”, được dùng để xua đuổi người vô gia cư và tội phạm. Những cấy ghép nghịch nhĩ trong một thế giới thương mại hóa điên cuồng đã làm suy vi một thứ âm nhạc nghiêm túc và vĩ đại...