Tag:

Bản địa

TTCT - Siết chặt nhập cư vào Hà Nội bằng biện pháp hành chính tiếp tục gây tranh cãi khi dự thảo Luật thủ đô tái khởi động (trình Quốc hội kỳ họp thứ 4, khai mạc ngày 22-10) - một dự luật mà Quốc hội khóa trước đã không thông qua. Câu chuyện dân nhập cư cũng từng nổ ra tranh cãi tại nhiều nước.