Tag:

Bán hàng qua điện thoại

TTCT - Những ai làm nghề bán hàng qua điện thoại (telesales) đều biết mỗi cuộc gọi cho người không quen biết là điều phiền toái cho người nghe. Có người chọn đây như một nghề tạm thời, nhưng cũng có người gắn bó, nỗ lực thay đổi để mỗi cuộc gọi không còn là một sự quấy rầy cho người nhận chúng.