Tag:

Bản năng

TTCT - Khi có một ai đó hành động, đôi khi liều cả mạng sống, để cứu tha nhân, người ta thường không khỏi thắc mắc: họ đã lập tức làm theo bản năng hay có dừng lại cân nhắc thiệt hơn, hay thậm chí mưu cầu sự tôn vinh?

TTCT - Đúng thế, bệnh nghiện này có tên là bigoxerie, tác động đến một số nhà thể thao chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư, phổ biến nhất ở các môn chạy đua và thể hình.