Tag:

Bản nghèo

TTCT - Nhiếp ảnh gia tự do Na Sơn đã có hàng trăm bức ảnh đăng trên Tuổi Trẻ. Cứ mỗi cuối năm, cùng những người bạn của mình, Na Sơn lại “cõng” gạo thịt lên cho một số bản nghèo ở vùng cao phía Bắc.