Tag:

Bản quyền truyền hình World Cup 2018

LTS:World Cup 2018 còn vài ngày nữa nữa sẽ khai mạc tại nước Nga. Và người Việt yêu bóng đá chỉ mới vừa thở phào vì bản quyền truyền hình mới có! Tác giả bài viết sau đây là một người đang công tác trong lĩnh vực truyền hình thể thao, anh cung cấp thêm thông tin, và lý giải vì sao bản quyền truyền hình World Cup 2018 đối với Việt Nam lại bị chậm đến thế...