Tag:

Bánh bò trong

TTCT - Bà lão năm ấy vào khoảng tám mươi. Rất đẹp lão. Da mặt không một vết đồi mồi, gò má hơi nhăn vẫn phớt hồng, dáng đi hơi khòm nhưng tấm lưng vẫn thông tin về một thời thắt đáy, thon thả.