Tag:

Bão Chanchu

TTCT - Chúng tôi trở lại “ngôi làng Chanchu” (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đúng 10 năm sau ngày cơn bão Chanchu thảm họa quét qua đây. Dẫu nỗi đau vẫn còn nhưng người dân Bình Minh đã và đang lần hồi gượng dậy. Tiếp sức cho họ có một phần rất lớn từ nhiều cộng đồng, những nhà hảo tâm hết lòng từ phương xa…