Tag:

Bão châu chấu

TTCT - Lịch sử loài người ghi nhận nạn châu chấu đã xảy ra từ thời Ai Cập cổ đại TCN đến “đại dịch” gần nhất vào các năm 1986-1989. Được nhắc đến trong các bộ Kinh Thánh và nhiều thần thoại trên thế giới, “bóng ma” châu chấu vẫn tiếp tục ám ảnh con người ở thời hiện đại.