Tag:

Bảo hiểm hưu trí

TTCT - Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, cùng với nhận thức về bảo hiểm của người lao động thì chính sách ưu đãi được coi là yếu tố vô cùng quan trọng để khơi thông phân khúc bảo hiểm hưu trí tự nguyện còn mới mẻ này tại thị trường Việt Nam.

TTCT- Có lựa chọn khác, không phụ thuộc vào bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động chuẩn bị về hưu? Câu hỏi này thật sự ám ảnh không ít người trước những bất cập hiện nay của BHXH. Và một số người lao động có mức thu nhập khá đã tìm một giải pháp cho mình.