Tag:

Bảo tàng văn hóa dân tộc

TTCT - Nơi đây, Lai Châu đây, có khoanh vùng một số dân tộc ít người mà bản sắc văn hóa của họ đang bị mai một, đang bị xóa trắng ở vùng đèo cao vực sâu này. Tấc đã đổ sức lực sưu tầm, ghi chép và lưu giữ vốn quý văn hóa dân tộc như một bảo bối của cuộc đời mình, dân tộc mình.