Tag:

Bão Utor

  • TTCT
  • 20/8/2013
  • 49 từ

TTCT - Lẫn vào những về rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cậu bé này mải mê tìm nhặt những thứ có thể tái chế được mà không chú ý đến những cơn sóng to ập vào bờ biển ở vịnh Manila, hậu quả của cơn bão Utor.