Tag:

Bắp ngô

TTCT - Con đường mòn nhỏ, ngoằn ngoèo dẫn tôi bước vào một ngôi nhà rách nát giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Chủ nhà là bạn tôi, quê ở Nghệ An.