Tag:

Bất hạnh

TTCT - Sau thời gian buông trôi cuộc đời vì gặp tai nạn, Nguyễn Quốc Khánh tìm lại được chính mình bằng thể thao trong niềm hạnh phúc của người thân.