Tag:

Bầu cử giữa đại dịch

TTCT - Cách nhau đúng một tháng, hai cuộc bầu cử vẫn diễn ra ở Hàn Quốc hôm 15-4 và ở Pháp hôm 15-3 có vẻ như thách thức đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Tuy nhiên, có những khác biệt căn bản giữa hai trường hợp tưởng chừng hao hao này.