Tag:

Bên hầm mộ Victor Hugo

TTCT - Trong đền Pantheon ở Rome, người ta ghi âm cả chục ngôn ngữ để phát loa, nhắc khách đừng ồn ào ảnh hưởng giấc ngủ ngàn thu của các vị vua Ý.