Tag:

Bệnh cúm gà lây lan

TTCN - Không lấy làm lạ tại sao phát ngôn viên của tổ chức WHO Tây Thái Bình Dương từ Manila hôm 3-2-2004 lại cảnh cáo: “Không một chốn nào ở châu Á là an toàn trước dịch cúm gà/người!” (AFP). Nguyên nhân của tình hình này có nhiều, cả khách quan lẫn chủ quan.