Tag:

Bệnh gai xương gót chân

TTCT - Mấy tháng nay tôi bị đau dưới gót chân rất khó chịu, nhất là buổi sáng lúc mới ngủ dậy. Tôi tự mua thuốc uống không bớt nên đi chụp phim, kết quả là bị bệnh gai xương gót chân. Tại sao tự nhiên chân tôi lại mọc gai? Có cần phải đi mổ lấy gai ra không?