Tag:

Bệnh nhân nói và hát

Ngành y Việt Nam đã có nhiều kỹ thuật ngoại khoa mới hoặc được cải tiến, phát triển từ kỹ thuật đã có, giúp điều trị hiệu quả cho những người bệnh mắc những căn bệnh phức tạp, tại vị trí khó.