Tag:

Bệnh tham nhũng

TTCT - Hai cựu tổng thống Hàn Quốc xộ khám gần đây vì tham nhũng. Mẫu số chung là gì? Cơ chế nào cho phép không câu nệ vai vế của kẻ phạm pháp. Song, chừng đó đã đủ ngăn chặn tham nhũng chưa? Thế còn ở Malaysia, tại sao cựu thủ tướng Mahathir trở lại chính trường ở tuổi 92?