Tag:

Bệnh viện 115

TTCT - Đây không phải là bài viết về chân dung một thầy thuốc giỏi với nhiều bằng khen, nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị và nhiều ca mổ thành công ngoạn mục. Cũng không phải về hành trình cận tử của chính người thầy thuốc này với những toa thuốc và những cơn đau. Đây là câu chuyện về cách làm nghề, cách chọn lựa để đi đến cõi vĩnh hằng của một lương y, với nhiều thông điệp cho những người đang sống.