Tag:

Bí ẩn không cần thiết

TTCT- Danh sách người khuyết tật nhận trợ cấp, bản đồ quy hoạch ở địa phương... - những thông tin 
tưởng rằng hiển nhiên phải công khai cho người dân biết bỗng rơi vào một sự bí mật không lý giải nổi. Dường như việc từ chối cung cấp thông tin đã thành một thứ quán tính văn hóa ở nước ta.