Tag:

Biển Đông và Trung Quốc

TTCT - Rốt cuộc khu trục hạm USS Lassen đã vào khu vực 12 hải lý quanh bãi đá Su Bi sáng thứ ba 27-10 trong êm thắm và ra đi trong bình an. Cả ở Bắc Kinh lẫn ở Washington, các cuộc họp báo ở bộ ngoại giao hai nước đã không diễn ra trong bầu không khí căng thẳng hay với ngôn từ đe dọa.