Tag:

Biên giới trung ấn

TTCT - Biên giới Trung Quốc - Ấn Độ vốn chưa bao giờ hoàn toàn yên tĩnh sau suốt hơn nửa thế kỷ tranh chấp, bao gồm cuộc chiến tranh ngắn ngày đẫm máu năm 1962, lại vừa dấy lên những căng thẳng mới.