Tag:

Binh đoàn 15

TTCT - Thương công nhân vất vả đi làm đêm chưa kịp ăn sáng, không có thời gian nhiều cho gia đình, ý tưởng về bữa sáng cho công nhân ở Công ty 78 (Binh đoàn 15) đã được hình thành và thực hiện, bắt đầu từ tháng 6-2017…