Tag:

Bình Minh

TTCT - Con đường chạy dài giữa chân núi và bờ sông, mang tên Đông Trạch. Người xưa không đặt tên đường mà ai đó gọi rồi cùng nhau gọi đến thành quen.