Tag:

Blog

TTCT - Nhường chuyện đánh giá thành bại của ông Naoto Kan cho báo chí quốc tế, TTCT mời bạn đọc cùng tìm hiểu con người vị thủ tướng thứ 29 của nước Nhật thời hậu chiến qua blog của ông (kansblog.kantei.go.jp), được văn phòng thủ tướng dịch sang tiếng Anh.