Tag:

Bộ luật tố tụng hình sự

TTCT - Tại bang New South Wales, các hành vi, quy trình của cơ quan điều tra khi tạm giữ một nghi can hay người có liên quan tới một hành vi phạm pháp được quy định trong Luật thi hành luật (quyền và trách nhiệm) (Law Enforcement (powers and responsibilities) act 2002 NSW).