Tag:

Bộ xếp hình đại dịch

TTCT - Ngày tháng lu mờ dần, từng mẩu, từng chút một. Tôi tìm kiếm. Ta tìm kiếm. Một phương thuốc chữa trị xa đâu đó tít chân trời kia. Càng có thêm những mẩu ghép mới. Càng thêm những mẩu để so sánh. Một trò xếp hình không cách nào hoàn thành