Tag:

Bóng đá ảo

TTCT - Công nghệ mới đang mở ra gần như mọi ranh giới trong thể thao. Ở Đức, một đội bóng - có lẽ là đầu tiên trên thế giới - đang được điều hành như một trò chơi điện tử!