Tag:

Bóng lăn là có tiền

TTCT - Euro 2016 là giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử các kỳ Euro cả về số đội tham dự, số trận đấu, các thành phố tổ chức, lượng khán giả truyền hình, và quan trọng nhất, những lợi ích kinh tế đi kèm.