Tag:

Bóng tuồng

TTCT - Những ngày thơ bé, ấn tượng duy nhất khi được xem vô tuyến truyền hình là những vở hát bội coi cùng bà ngoại. Nếu như lúc đó có thể diễn tả được, bằng vốn từ vô cùng đơn giản tương ứng với độ tuổi đó, tôi sẽ nói rằng “chán ngắt”.