Tag:

Bóng World Cup

TTCT - Ban đầu, quả bóng đá được quấn nhiều lớp da, bên trong nhồi lông vũ hay lông động vật. Quả bóng đá hiện đại như ngày nay với phần lõi bơm hơi và một van bơm - xả khí chỉ được phát minh ở Argentina năm 1930.