Tag:

Boracay

“Đến Philippines, nếu muốn du lịch đảo hãy tới El Nido hoặc Coron, còn Boracay giờ bị thương mại hóa nhiều rồi” - những người bạn Philippines rỉ tai tôi khi gặp ở thủ đô Manila. Nhưng vì thời gian không cho phép và nghĩ chưa chắc những nhận xét kia đã đúng, tôi quyết định đặt vé bay đến Boracay.