Tag:

BORIS P. EKIMOV

TTCT - Boris Petrovich Ekimov (1938) là nhà văn, nhà chính luận, từng được nhiều giải thưởng văn học Nga từ năm 1976, giải thưởng Solzhenitsyn năm 2008. Tháng 5 vừa qua, ông được trao “Giải thưởng văn học của giáo trưởng”. Được phép của Nhà xuất bản Nikea (sở hữu bản quyền tác phẩm của B. P. Ekimov), TTCT giới thiệu truyện ngắn Biết kể làm sao? trong tuyển tập Trở về của ông.