Tag:

Boris Petrovich Ekimov

LTS: Boris Petrovich Ekimov, nhà văn, nhà chính luận, nhận nhiều giải thưởng văn học Nga từ năm 1976 đến nay. Năm 2008, ông được giải thưởng Solzhenitsyn vì “sự sắc bén và nỗi đau trong việc khắc họa tình trạng mất mát của làng quê Nga và sự phản ánh phẩm giá không thể nào hủy diệt của con người dung dị, vì nhịp đập ngôn ngữ dân gian sống động...”.