Tag:

BOT thể chế

TTCT- Thể chế lại trở nên thời sự khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, đã nhấn mạnh “thể chế, thể chế và thể chế” khi trả lời câu hỏi “có giải pháp nào để tăng cường khả năng chống chọi của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài?”.