Tag:

Bữa ăn học sinh

TTCT - Một khảo sát được Viện Dinh dưỡng quốc gia thực hiện và công bố gần đây cho thấy bữa ăn của trẻ 6-11 tuổi ở 6 tỉnh thành được khảo sát chỉ đáp ứng 76% nhu cầu năng lượng.