Tag:

Bữa ăn tử tù

TTCT - Con người cần phải ăn uống để sống. Ăn uống để sống nhưng sống lại phải ăn uống, vì thế ăn uống cũng là một hạnh phúc giản đơn và thường trực của con người. Do đó ai cũng muốn ăn uống cho ngon, đó là việc bình thường như quy luật của tự nhiên.