Tag:

Bữa cơm

TTCT - Các chị là những người ruột thịt của cây lúa. Dân cư từng khá lên nhờ kênh xáng Xà No mà. Từng có nước ngọt mạn nam sông Hậu chảy về rửa phèn đắp màu, lúa hai vụ rồi ba vụ, kín cả năm.