Tag:

Bùi Giáng

TTCT - Trong ẩm thực, thiên hạ thích ăn bảy món thịt dê, uống sữa dê, rượu pha huyết dương, ngâm ngọc dương... Thế nhưng bàn đến con dê thì xem ra không nhiều lời khen tặng đã đành, lại thường nghĩ đến điều tục lụy.