Tag:

Bùng nổ nhu cầu lao động

TTCT - Cùng với làn sóng cửa hàng nhượng quyền, kinh doanh theo chuỗi và nhu cầu xây dựng, mở rộng nhà máy sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước..., nhu cầu tuyển dụng giám sát, quản lý cấp trung, cao trong nhiều lĩnh vực đang ngày càng tăng, với mức thu nhập rất đa dạng.